Σημείωση: Ενημερώστε μας για πιθανές αλλεργίες. Η κατανάλωση αλκοόλ επιτέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών.